Minke Nieuwboer

  • Lector Wijkverpleging HAN/Radboudumc Nijmegen & Coördinator Netwerk 100

Minke Nieuwboer is specialist op het gebied van interprofessionele samenwerking. Zij is opgeleid als wijkverpleegkundige en werkte de laatste 5 jaar aan het verbeteren van wijkgerichte samenwerking bij mensen met dementie en hun naasten via het DementieNet programma.

Session

  • Geef je leiderschapsrol handen en voeten in jouw netwerksamenwerking!

    In deze masterclass komt aan de orde waarom interprofessionele netwerksamenwerking steeds belangrijker wordt. Minke Nieuwboer, Lector Wijkverpleging / coördinator Netwerk 100, gaat uitgebreid in op de condities waaronder deze netwerksamenwerking tot bloei komt. Minke presenteert de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de rol die verpleegkundig leiders in deze netwerken spelen. Hoe geef je deze rol […]