Mieke Bil

  • Verpleegkundig specialist OLVG, locatie west

Mieke Bil is verpleegkundig specialist bij de afdeling klinische geriatrie van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. Zij doet zowel klinische als poliklinische werkzaamheden. Zij ziet patiënten i.h.k.v. preoperatieve screening, GRZ-beoordeling en nazorg delier. In de kliniek verricht zij perioperatieve consulten bij traumapatiënten. Namens V&VN (VS) was zij lid van de kerngroep Herziening richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie.

Sessions

  • Multimorbiditeit: de patiënt centraal

    Barbara van Munster, internist-ouderengeneeskunde bij het UMCG en Mieke Bil, verpleegkundig specialist klinische geriatrie, bespreken de laatste stand van zaken rond multimorbiditeit. Hierbij zal aandacht zijn voor de 1e lijn, het ziekenhuis en de GGZ. Tijdens de workshop worden cases besproken die herkenbaar zijn, maar waarbij het lastig is om tot een optimale behandeling te […]