Maria van den Muijsenbergh

  • Huisarts & Hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale Eerstelijnszorg, Radboudumc Nijmegen & Pharos

Maria van den Muijsenbergh (1956) is huisarts en hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan het Radboudumc in Nijmegen, en bij Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Als huisarts heeft Maria veel ervaring met patiënten van allerlei aard en met het functioneren van de gezondheidszorg. Zij weet hoeveel werk mensen moeten doen als zij een ziekte of beperking hebben. En hoeveel invloed dit heeft op hun leven en op hun omgeving. Zij vindt dat de gezondheidszorg vaak te weinig oog en oor heeft voor de wensen en ervaringskennis van patiënten.

Als hoogleraar onderzoekt zij hoe de gezondheidszorg het beste kan aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van mensen. Ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, of een andere taal of culturele achtergrond hebben.

Zij leert studenten en artsen hoe zij begrijpelijk kunnen communiceren, en meer aandacht moeten besteden aan de persoon met de ziekte dan aan de ziekte alleen.

Zij zet zich ervoor in dat iedereen in onze maatschappij gelijke kansen krijgt op een goede gezondheid en goede zorg.

Sessions

  • Vragen? Geen vragen! Begrijpelijke communicatie met laaggeletterde patiënten

    Fijn als een patiënt geen vragen stelt, dan ben je zeker duidelijk geweest. Of niet?? 18% van onze bevolking is laaggeletterd, en begrijpt veel informatie en instructie niet. Dat zie je niet aan hen– en ze vertellen het ook niet gemakkelijk. Door verkeerd begrip van medicatievoorschriften of gebrek aan kennis over voorzieningen zoals een traplift, […]