Barbara van Munster

  • Internist-geriater UMCG Groningen

Barbara van Munster studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en volgde in het AMC de specialisatie tot internist, met aandachtsgebied ouderengeneeskunde en later in 2013 registreerde zij zich tevens als klinisch geriater. In 2009 promoveerde zij als epidemioloog op het proefschrift “Pathophysiological studies in delirium, a focus on genetics”. Sinds 2015 werkt zij als senior onderzoeker bij de afdeling Ouderengeneeskunde-Geriatrie in het UMCG. Haar onderzoek richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg bij complexe multidisciplinaire zorgtrajecten bij kwetsbare ouderen met multimorbiditeit. Nevenwerkzaamheden zijn haar functies als internist-geriater en medisch manager van de vakgroep Geriatrie van de Gelreziekenhuizen, diverse kwaliteitsprojecten bij de NIV/NVKG en redacteur van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie.

Sessions

  • Multimorbiditeit: de patiënt centraal

    Barbara van Munster, internist-ouderengeneeskunde bij het UMCG en Mieke Bil, verpleegkundig specialist klinische geriatrie, bespreken de laatste stand van zaken rond multimorbiditeit. Hierbij zal aandacht zijn voor de 1e lijn, het ziekenhuis en de GGZ. Tijdens de workshop worden cases besproken die herkenbaar zijn, maar waarbij het lastig is om tot een optimale behandeling te […]