Samen die schouders er onder: Echt-Betere Patiëntenzorg!

Peter Hoegen Verpleegkundige & Docent-onderzoeker Avans Hogeschool Breda/Den Bosch

Keuzes in de zorg moeten gebaseerd zijn op goede argumenten. Evidence-based practice is een proces dat beantwoordt aan die wens om de “goede dingen te doen”. Verpleegkundigen komen steeds meer in beeld in het EBP-proces en dat is nodig om als verpleegkundige beroepsgroep gerespecteerd, gezien en gehoord te worden. Niet alleen door anderen, maar in eerste instantie door onszelf.

In deze workshop zal Peter Hoegen, verpleegkundige én docent-onderzoeker, je overtuigen waarom ook jij met EBP aan de slag moet. Je verzamelt én deelt praktische handvatten en ideeën: samen enthousiast en in beweging.