Multimorbiditeit: de patiënt centraal

Barbara van Munster Internist-geriater UMCG Groningen
Denise Hanssen GZ-psycholoog i.o.t. Specialist (Klinisch Psycholoog) UMCG Groningen
Mieke Bil Verpleegkundig specialist OLVG, locatie west

Barbara van Munster, internist-ouderengeneeskunde bij het UMCG en Mieke Bil, verpleegkundig specialist klinische geriatrie, bespreken de laatste stand van zaken rond multimorbiditeit. Hierbij zal aandacht zijn voor de 1e lijn, het ziekenhuis en de GGZ. Tijdens de workshop worden cases besproken die herkenbaar zijn, maar waarbij het lastig is om tot een optimale behandeling te komen. De rol van de arts, de verpleegkundige en de psycholoog zullen aan bod komen, maar vooral ook hun interprofessionele samenwerking. Samen gaan we op zoek om de patiënt met multimorbiditeit optimale zorg op maat te leveren.