Hoe weloverwogen zijn onze besluiten? Klinisch redeneren met als doel weloverwogen besluitvorming.

José Harmsen-Goossens Docent verpleegkunde HVA Amsterdam

Iedereen is elke dag in de zorg bezig met klinisch redeneren. Wat zijn hierbij de valkuilen? Hoe weloverwogen zijn de besluiten die je neemt? José Harmsen Goossens, docent Verpleegkunde aan de HvA, zal in deze workshop uitgebreid aandacht besteden aan de achtergrond van klinisch redeneren. Ook wordt er kort stil gestaan bij de basis, waarna we met alle aanwezigen gaan oefenen met actuele casuïstiek. Deze workshop is interactief: een echte ‘werkwinkel’ waarbij de je zelf flink aan de slag gaat.