Geef je leiderschapsrol handen en voeten in jouw netwerksamenwerking!

Pauline Arts Wijkverpleegkundige bij ZZG zorggroep & Ambassadeur Wijkverpleegkundige V&VN

In deze masterclass komt aan de orde waarom interprofessionele netwerksamenwerking steeds belangrijker wordt. Pauline Arts, Wijkverpleegkundige bij ZZG zorggroep en Ambassadeur Wijkverpleegkundige V&VN, gaat uitgebreid in op de condities waaronder deze netwerksamenwerking tot bloei komt. Pauline presenteert de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de rol die verpleegkundig leiders in deze netwerken spelen. Hoe geef je deze rol concreet handen en voeten? Welk gedrag hoort erbij? Welke competenties zijn nodig en hoe kun je die trainen? We sluiten af met een kort zelfassessment over hoe jij zelf scoort op interprofessionele competenties.