“Ik hoop dat het Nurse Academy Congres voor veel mensen een feest der herkenning is.”

– Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschappen over het Nurse Academy Congres op 2 november

“Het congres heeft een mooie titel gekregen: De hybride verpleegkundige. Toen we het programma bedachten, merkten we dat we veel ontwikkelingen met elkaar wilden verbinden. Het congres gaat over een nieuwe blik op je zelf als verpleegkundige of verpleegkundig specialist. En hoe je meerdere dingen met elkaar kunt combineren.”

Aan het woord is Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc in Nijmegen. Ondanks dat we op afstand zitten en via een beeldscherm met elkaar spreken, hoor, zie en voel ik het enthousiasme over het Nurse Academy Congres 2021.

Het is niet of/of, maar én/én
“Een hybride verpleegkundige, dat is een nieuwe term. Het woord ‘hybride’ betekent mengvorm, combinatie. Een hybride verpleegkundige is een verpleegkundige (of verpleegkundig specialist) die twee of meer dingen combineert. Dat kan bijvoorbeeld zijn op de polikliniek waar je patiënten digitaal én fysiek ziet. Maar hybride is ook als je niet alleen patiëntenzorg doet, maar ook onderwijs, of onderzoek. Je oude werkwijzen combineert met nieuwe technologieën. Het laat dualiteit zien. En over die dualiteit, die hybriditeit, gaat het congres. In het programma zitten dan ook lezingen over de toekomst en workshops hoe dingen nu al beter kunnen! Zo zal Bianca Buurman ingaan op de noodzaak tot vernieuwing in het zorglandschap en de gevolgen daarvan op zeggenschap, onderwijs en de manier van werken, juist omdát steeds meer zorg thuis plaats zal gaan vinden. Maar er is ook een workshop van Jeroen Dudink over het belang van slaap; niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de verpleegkundig professional!”

Dagvoorzitter
Hester zit niet alleen in de organisatie van het congres, maar is ook dagvoorzitter. “Wat ik vooral wil doen is sprekers uitdagen om binnen hun eigen thema duidelijk te maken hoe dat hybride denken en werken voor verpleegkundigen tot uiting komt. Ik vind het leuk om straks de lezingen aan elkaar te verbinden, zodat de deelnemers met een compleet verhaal naar huis gaan.

Hesters thema’s: professionaliteit en kwaliteit
We kennen Hester Vermeulen van de ‘beter-laten-lijst’, evidenced-based denken en verpleegkundig leiderschap. Hierin herkennen we de hybriditeit waar Hester zo’n belang aan hecht. “We weten dat alleen onderzoek en kennis genereren niet voldoende is om de zorg te verbeteren. Dat moet je combineren met een werkomgeving waarin het lukt om nieuwe innovaties en nieuwe kennis te omarmen. Ik richt me dus op professionalisering ten behoeve van de kwaliteit: wat heb je NU nodig om nieuwe kennis te gebruiken; elke dag opnieuw.”

Een positief effect van de coronacrisis
Hester is van origine A-verpleegkundige. Ze is opgeleid in de tijd van ‘zorgen voor’ en niet ‘zorgen dat’. Dat was ook de tijd dat wetenschap voor en door verpleegkundigen onbekend was. Toen ze later onderzoek ging doen, kwam ze erachter dat sommige handelingen die ze gewend was te doen, helemaal niet werkten. Daar kon ze eerst verdrietig van worden, vertelt ze. Maar nu vindt ze het een waardevol inzicht: te weten dat iets niet helpt. “Dat betekent dat we goed moeten nadenken over welke zorg we wel, en welke zorg we niet leveren. Zeker in een tijd waarin we het druk genoeg hebben, moeten we vooral alleen dat doen dat van waarde is voor een patiënt of cliënt. De coronacrisis heeft een enorme boost gegeven aan hybride ontwikkelingen die daarvoor al gaande waren. We weten allemaal dat de zorg van de toekomst een stuk digitaler zal zijn. In een heel korte tijd hebben we nieuwe methodes en technieken in gebruik moeten – of beter gezegd – mógen nemen. Ook hebben we het werk anders georganiseerd, zoals met buddy’s werken op de Intensive Care afdelingen. Soms is het lastig om dingen anders te doen, zeker in een werkomgeving waar het adagium ‘zo hebben we het altijd gedaan’ geldt. Maar in een crisissituatie wordt alles flink opgeschud en ‘onder druk wordt alles vloeibaar’. Nu is het tijd om te kijken wat we van dat nieuwe werken willen houden en wat niet.”

Het belang van zeggenschap
“Niet alleen technologische toepassingen zijn versneld toegepast. Tijdens de coronacrisis hebben we ook gezien hoe belangrijk de zeggenschap van verpleegkundigen is.” vervolgt Hester. “En dan gaat het niet alleen over beleid of politiek, maar ook dichtbij de patiënt of cliënt. Vanuit de kracht dat je inhoudelijk goed op de hoogte bent, bij bent in de ontwikkelingen van je eigen vak, kun je leiderschap nemen in het gesprek met je collega’s. Ook met collega’s uit andere disciplines. De verpleegkundige wordt binnen het interprofessionele team én maatschappij-breed steeds meer gezien en gehoord. We herinneren ons allemaal het moment dat er massaal geapplaudisseerd werd voor de zorg. Dat moment moeten we proberen vast te houden.”

Terug naar het congres
Hester vindt dat het congres geslaagd is als er fysiek én online deelnemers zijn; dat het echt een hybride congres is. En het congres is geslaagd als de deelnemers naar huis gaan (of de laptop uitzetten!) met een geïnspireerd gevoel. Dat ze iets hebben opgepakt waarover ze met collega’s in gesprek kunnen gaan. Of kennis hebben opgepikt waar ze morgen mee aan de slag kunnen gaan.

Het Nurse Academy Congres is op 2 november a.s. in Lunteren. Je kunt het congres ook online via streaming volgen. Het programma lees je hier.

Wil je je inschrijven? Let dan op, want voor abonnees op Nurse Academy geldt een speciaal tarief.