Het was een succesvol en leuk Nurse Academy Congres!

2 november 2021 was het Nurse Academy Congres. We kijken terug op een leuke, leerzame en inspirerende dag. Honderden verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en studenten leerden in Lunteren of online over de laatste ontwikkelingen in hun vak. Het aanbod van sprekers, workshops en masterclasses was groot en divers.

Bianca Buurman voorzitter V&VN & hoogleraar Acute Ouderenzorg Amsterdam UMC) beet de spits af en vertelde over de groeiende kloof tussen de zorgvraag en het aanbod van zorgverleners. Deze kloof wordt steeds groter en wij verpleegkundigen kunnen er zeker iets aan doen om die kloof in de toekomst te verkleinen. Bianca gaf ons verschillende perspectieven, zoals invulling geven aan de zelfredzaamheid van patiënten, het vergroten van onze professionele zeggenschap en het bieden van loopbaanperspectief.

Ja, ik vind Bianca een bijzonder inspirerende vrouw. Ze heeft echt een visie. Fijn om haar te horen.”

“Brigitte was goed. Haar persoonlijke verhaal kwam echt binnen. Van die magneetziekenhuizen wist ik al, maar hoe het werkt is me nu veel duidelijker geworden. Ik realiseer me dat ik hierin ook een rol speel. En dat ik die rol moet pakken."

Brigitte de Brouwer ondernemer Accuralis, Zorgoptimalisatie) maakte aan de hand van een zeer persoonlijk en emotioneel verhaal duidelijk hoe ontzettend belangrijk het is, dat wij – verpleegkundigen – vertrouwen op onze eigen expertise. En op die van onze collega’s. Want excellente zorg lever je niet
alleen, maar samen. 

Zowel de zaal, als de deelnemers thuis, waren geroerd door Manu Keirse Emeritus-hoogleraar Faculteit Geneeskunde KU Leuven), die bevlogen vertelde over verlies en rouw. Verpleegkundigen hebben in hun vak regelmatig te maken met rouwenden, maar we beseffen ons te weinig hoe belangrijk onze rol is, en hoe wij het verschil kunnen maken. Keirse gaf een aantal zinvolle en direct toepasbare tips. De zaal was doodstil en luisterde ademloos en in de pauze werd door menigeen nog nagepraat over Keirse.

“Het verhaal was heel leerzaam. Hoe ga je met rouwenden om? Ja, ik ben daar nu echt anders tegenaan gaan kijken. Dat je met drie minuten aandacht, zo veel verschil kunt maken.” “Ik vond deze voordracht fantastisch. Ik hing aan zijn lippen.”

Het verhaal dat René Wubs (manager digitale transformatie GGZ Noord-Holland-Noord) direct na Manu Keirse hield, was van een heel ander kaliber. Niet minder interessant overigens! René liet zien hoe digitalisering en nieuwe technologieën allang niet meer in de experimentele schoenen staan, maar een essentieel onderdeel is geworden van de zorg. Hij pleitte ervoor om informatisering in de zorg te professionaliseren met de CNIO (Chief Nursing Information Officer). Want nog lang niet alle ziekenhuizen en andere grote zorginstellingen hebben zo’n aparte functie!